Karpatské chrbáty

15.12.2016 Randal klub Bratislava a 17.12.2016 Blue note Nové Mesto nad Váhom.

Tešíme sa.