Karpatské chrbáty

Vidíme sa v Banskej Štiavnici v ROCK PUB + beseda o knihách Jobusových dňa 17.3.2017

Tešíme!