Karpatské chrbáty

Nové CD DEKEL krstíme na Vrbovských vetroch 4.7 2015 v hlavnom programe!

Tešíme sa!!!

www.vrbovskevetry.sk